• Câu lạc bộ bếp trưởng
  • câu lạc bộ bếp trẻ
  • IMG_0019

Hội đầu bếp Á Âu trực thuộc Hướng Nghiệp Á Âu là một tổ chức tập hợp những cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành bếp và liên quan đến nghề bếp để giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong đời sống với mong muốn phát triển bản thân và đưa nền ẩm thực Việt Nam đi lên một vị trí mới.

CLB Bếp Trưởng

Được thành lập dưới sự hỗ trợ của Hội Đầu bếp Á Âu với mục đích khẳng định đẳng cấp với sự tham gia của những đầu bếp hàng đầu.

Câu lạc bộ bếp trưởng

CLB Bếp Trẻ

Được thành lập dưới sự hỗ trợ của Hội Đầu bếp Á Âu với mục đích khẳng định đẳng cấp với sự tham gia của những đầu bếp trẻ hàng đầu.

câu lạc bộ bếp trẻ

Tin Tức

Nhấp vào chữ "Tin Tức" để xem đầy đủ các tin tức của Hội Đầu Bếp Á Âu

  • Video Clip

  • Hình ảnh hoạt động

    img_3495 65157_385757891511743_645264769_n 1 img_3449 8914_385758908178308_1558513525_n img_0101 img_3021 img_0078-2 img_3565 57898_344995575596460_334373738_n img_0111 min_0285 img_3468 diplome-norbert-copy 230198_386339844786881_1708912994_n 155415_383413058412893_1551352682_n