• Câu lạc bộ bếp trưởng
  • câu lạc bộ bếp trẻ
  • IMG_0019

Hội đầu bếp Á Âu trực thuộc Hướng Nghiệp Á Âu là một tổ chức tập hợp những cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành bếp và liên quan đến nghề bếp để giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong đời sống với mong muốn phát triển bản thân và đưa nền ẩm thực Việt Nam đi lên một vị trí mới.

CLB Bếp Trưởng

Được thành lập dưới sự hỗ trợ của Hội Đầu bếp Á Âu với mục đích khẳng định đẳng cấp với sự tham gia của những đầu bếp hàng đầu.

Câu lạc bộ bếp trưởng

CLB Bếp Trẻ

Được thành lập dưới sự hỗ trợ của Hội Đầu bếp Á Âu với mục đích khẳng định đẳng cấp với sự tham gia của những đầu bếp trẻ hàng đầu.

câu lạc bộ bếp trẻ

Tin Tức

Nhấp vào chữ "Tin Tức" để xem đầy đủ các tin tức của Hội Đầu Bếp Á Âu

  • Video Clip

  • Hình ảnh hoạt động

    min-0297 546647_384538294967036_260987086_n min_0291 img_3564 598339_384581698296029_1249444699_n img_0111 60928_384581331629399_1568840679_n 603352_385758848178314_1548627272_n img_3468 min_0285 10084_386337028120496_1866929083_n 579556_344994475596570_1418902057_n img_0078-2 img_3434 img_0075-2 img_3565