CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Nhiệm vụ của Hội

 1. Hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt.
 2. Bảo đảm tôn chỉ và mục đích của Hội được thực hiện triệt để.
 3. Tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, cơ hội việc làm và cập nhật xu thế ẩm thực, công thức chế biến những món ăn mới.
 4. Tổ chức, huấn luyện, đào tạo các kĩ năng cần thiết cho hội viên.
 5. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ cho hội viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên và giữa hội với các tổ chức bên ngoài.
 6. Tổ chức một sân chơi lành mạnh trong lĩnh vực nghề bếp, tổ chức những sự kiện, hoạt động có liên quan đến ngành nghề bếp( tập huấn, dạy nghề, thi nấu ăn, giới thiệu nghề, giới thiệu thực phẩm mới, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, rèn luyện kỹ năng, tổ chức quản lý bếp,…) nhằm nâng cao hình ảnh người đầu bếp nói riêng và hình ảnh, giá trị Hội nói chung.
 7. Hỗ trợ nguồn nhân lực, một phần vốn, tư vấn, giúp đỡ các hội viên nếu các hội viên có nhu cầu thành lập hoặc mở rộng các ngành nghề liên quan đến nghề bếp.
 8.  Lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ cho hội viên.
 9.  Lập quỹ bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp.
 10.  Hỗ trợ, tư vấn về maketing cho các chủ nhà hàng, doanh nghiệp có liên quan đến ngành nghề bếp.
 11. Tư vấn, đại diện cho những hội viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.
 12. Hỗ trợ các lớp học nâng cao ngoại ngữ, tin học, kiến thức bổ trợ nghề Bếp.
 13. Tạo ra một thư viện cộng đồng .
 14. Luôn cập nhật công thức chế biến những món ăn mới cho các hội viên .
 15. Hội hoạt động với tiêu chí luôn luôn sát cánh cùng hội viên không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà cả trong cuộc sống đời thường.
 16. Hội tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hội viên có cơ hội khẳng định cũng như quảng bá thương hiệu cá nhân.
 17. Cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các loại hình hội thảo, diễn đàn để huấn luyện và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về ngành nghề cho hội viên.
 18. Giúp cho các hội viên có những cơ hội về việc làm hoặc tìm kiếm những môi trường làm việc tốt hơn đồng thời cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề bếp.
 19. Tạo mối liên kết, hợp tác mang tính chuyên nghiệp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau với các cơ sở dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, nơi cung ứng suất ăn, trường dạy nghề,… trong nước và quốc tế.
 20. Hỗ trợ các tổ chức xã hội để hướng nghiệp và đào tạo thế hệ đầu bếp trẻ cho ngành dịch vụ, du lịch Việt Nam.
 21. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Hội, hiệp hội cùng ngành, vì lợi ích chung của các đầu bếp.
 22. Sử dụng kinh phí thu chi đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và đúng qui định của pháp luật.

Quyền của Hội

 1. Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của Hội và vận động xây dựng phát triển Hội.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.
 4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội, hoà giải tranh chấp trong nội bộ Hội.
 5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
 6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định của pháp luật.
 7. Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp để tự trang trải về chi phí hoạt động.
 8. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
 9. Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Hội theo qui định của Ban Chủ Nhiệm.
 10. Có các quyền khác mà pháp luật hiện hành cho phép.