MỘT NGHỀ BẾP - MỘT TẦM CAO MỚI

NGHIỆP VỤ BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Bạn muốn trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp, tìm kiếm những cơ hội việc làm hấp dẫn hoặc tự tin mở tiệm kinh doanh thu lợi nhuận? Tham gia khóa học Nghiệp vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh của HDBAAu là cơ hội để bạn rèn luyện và nâng cao tay nghề dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các Chuyên gia Bếp Bánh nhiều năm kinh nghiệm.

Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh là khóa học làm bánh chuyên nghiệp với chương trình đào tạo được xây dựng bám sát thực tiễn, đa dạng hình thức giảng dạy (trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp trực tiếp), cung cấp công thức và bí quyết làm các loại bánh Âu nổi tiếng và đang được yêu thích trên thị trường. Khóa học được thiết kế theo 03 cấp độ: Bánh Âu cơ bản, bánh Âu nâng cao và Nghiệp vụ Quản lý, giúp bạn có được nền tảng và kỹ năng vững chắc để trở thành một thợ làm bánh giỏi hoặc một nhà Quản lý, Tổ Trưởng, Giám sát trong tương lai.

Chương Trình Học Trực Tiếp

CHI NHÁNH TP.HCM, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI

Bánh Âu cơ bản

STT MÃ BÀI TÊN BÀI THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC
1 BBB_CB01 Tổng quan ngành bánh và định hướng 1 buổi Lý thuyết
2 BBB_CB02 Tổng quan về nguyên liệu, CCDC và trang thiết bị làm bánh 1 buổi Lý thuyết
3 BBB_CB03 Tổng quan phương pháp làm bánh 1 buổi Lý thuyết
4 BBB_CB04 Kỹ năng giao tiếp 1 buổi Tích hợp
5 BBB_CB05 Kỹ năng làm việc nhóm 1 buổi Tích hợp
6 BBB_CB06 Thực hành:
– Cookies
1 buổi Tích hợp
7 BBB_CB07 Thực hành:
– Crepe
– Pancake
– Waffle
1 buổi Tích hợp
8 BBB_CB08 Thực hành:
– Cupcake
– Muffin
1 buổi Tích hợp
9 BBB_CB09 Thực hành:
– Pie
– Tart
1 buổi Tích hợp
10 BBB_CB10 Thực hành:
– Choux
– Churros
1 buổi Tích hợp
11 BBB_CB11 Thực hành:
– Sponge cake
1 buổi Tích hợp
12 BBB_CB12 Ôn Tập 1 buổi Tích hợp
13 BBB_CB13 Thực hành:
Tạo hình trang trí bằng Chocolate – Kẹo Chocolate truffle
1 buổi Tích hợp
14 BBB_CB14 Thực hành:
– Lemon mousse cake
1 buổi Tích hợp
15 BBB_CB15 Thực hành:
– Panna cotta
– Orange chocolate mousse cake
1 buổi Tích hợp
16 BBB_CB16 Thực hành:
– Crème brulee
– Greentea and White chocolate mousse cake
1 buổi Tích hợp
17 BBB_CB17 Thực hành:
– Charlotte royal
– Coffee bavarian cake
1 buổi Tích hợp
18 BBB_CB18 Thực hành:
– Opera cake
– Strawberry and passion fruit Pavlova
1 buổi Tích hợp
19 BBB_CB19 Thực hành:
– New York cheese cake
– Tiramisu
1 buổi Tích hợp
20 BBB_CB20 Thực hành:
– Passion mousse cheese cake
– White mousse cheese cake
1 buổi Tích hợp
21 BBB_CB21 Thực hành:
– Caramel mousse
– Mont blanc
1 buổi Tích hợp
22 BBB_CB22 Thực hành:
– Macaron
1 buổi Tích hợp
23 BBB_CB23 Thi kỹ năng cơ bản 1 buổi Tích hợp
24 BBB_CB24 Thi cuối kỳ 1 buổi Tích hợp

Bánh Âu nâng cao

STT MÃ BÀI TÊN BÀI THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC
1 BBB_NC25 Thực hành:
– Chocolate flan cake
– Lemon sponge pudding
1 buổi Tích hợp
2 BBB_NC26 Thực hành:
– Marble Pound cake
– Red Velvet cake
1 buổi Tích hợp
3 BBB_NC27 Thực hành:
– Orange chiffon
– Coconut Angel food cake
1 buổi Tích hợp
4 BBB_NC28 Thực hành:
– Nut tart
– Pumpkin pie
1 buổi Tích hợp
5 BBB_NC29 Thực hành:
– Matcha souffle
– Italian meringue cake
1 buổi Tích hợp
6 BBB_NC30 Thực hành:
– Pistachio and raspberry cake
– Hummingbird cake
1 buổi Tích hợp
7 BBB_NC31 Thực hành
– Sacher cake
– Molten lava cake
1 buổi Tích hợp
8 BBB_NC32 Thực hành bánh:
– Financier
– Madeleine
1 buổi Tích hợp
9 BBB_NC33 Thực hành:
– Blueberry scone
– Banana bread
1 buổi Tích hợp
10 BBB_NC34 Thực hành:
– English fruit cake
– Caramel walnut Brownies
1 buổi Tích hợp
11 BBB_NC35 Ôn tập 1 buổi Tích hợp
12 BBB_NC36 Thi giữa kỳ 1 buổi Tích hợp
12 BBB_NC37 Thực hành:
– Baguette
1 buổi Tích hợp
14 BBB_NC38 Thực hành:
– Soft bread
1 buổi Tích hợp
15 BBB_NC39 Thực hành:
– Sandwich
– Bánh mì chà bông
1 buổi Tích hợp
16 BBB_NC40 Thực hành:
– Coffee bun (Paparoti)
– Coconut bread
1 buổi Tích hợp
17 BBB_NC41 Thực hành:
– Brioche
– Doughnut
1 buổi Tích hợp
18 BBB_NC42 Thực hành:
– Focaccia bread
– Cán dough croissant
1 buổi Tích hợp
19 BBB_NC43 Thực hành:
– Danish
– Croissant
1 buổi Tích hợp
20 BBB_NC44 Thực hành:
– Puff pastry
1 buổi Tích hợp
21 BBB_NC45 Thực hành:
– Quiche lorrain
– Chicken pie
1 buổi Tích hợp
22 BBB_NC46 Thực hành:
– Pizza
1 buổi Tích hợp
23 BBB_NC47 Thi kỹ năng nâng cao 1 buổi Tích hợp
24 BBB_NC48 Thi cuối kỳ 1 buổi Tích hợp

Nghiệp vụ Quản lý

STT MÃ BÀI TÊN BÀI THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC
1 BBB_QL49 Cơ cấu tổ chức
– Phân công công việc Bếp bánh
– Quản lý đào tạo và đánh giá nhân sự
1 buổi Lý thuyết
2 BBB_QL50 Quy trình vận hành Bếp bánh 1 buổi Lý thuyết
3 BBB_QL51 Nhập kho và bảo quản hàng hóa 1 buổi Lý thuyết
4 BBB_QL52 Cấu trúc thực đơn 1 buổi Lý thuyết
5 BBB_QL53 Kiểm soát chi phí đầu tư 1 buổi Lý thuyết
6 BBB_QL54 Kiểm soát chi phí ẩm thực (Food cost) 1 buổi Lý thuyết
7 BBB_QL55 Concept – Thiết lập dự án kinh doanh- Buổi 1 1 buổi Lý thuyết
8 BBB_QL56 Concept – Lập dự án kinh doanh – Thuyết trình- Buổi 2 1 buổi Lý thuyết
9 BBB_QL57 Kỹ năng đào tạo nghề 1 buổi Lý thuyết
10 BBB_QL58 Thực hành menu Buffet Breakfast – Quầy Bánh Mì – Buổi 1 1 buổi Tích hợp
11 BBB_QL59 Thực hành menu Buffet Breakfast – Quầy Bánh Mì – Buổi 2 1 buổi Tích hợp
12 BBB_QL60 Thực hành menu Buffet Coffee Break 1 buổi Tích hợp
12 BBB_QL61 Thực hành menu Buffet Lunch/ Dinner – Quầy Bánh Ngọt – Buổi 1 1 buổi Tích hợp
14 BBB_QL62 Thực hành menu Buffet Lunch/ Dinner – Quầy Bánh Ngọt – Buổi 2 1 buổi Tích hợp
15 BBB_QL63 Thực hành bánh: A la carte – Buổi 1 1 buổi Tích hợp
16 BBB_QL64 Thực hành bánh: A la carte – Buổi 2 1 buổi Tích hợp
17 BBB_QL65 Thực hành menu Afternoon Tea 1 buổi Tích hợp
18 BBB_QL66 Thực hành nhóm: Buffet bánh tự chọn 1 buổi Tích hợp
19 BBB_QL67 Kiểm tra Kỹ năng Đào tạo nghề 1 buổi Lý thuyết hoặc Thực hành
20 BBB_QL68 Thi tốt nghiệp 1 buổi Thực hành

Thực Tập

Thực tập (bắt buộc) Thời lượng
2 tháng

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN, NHA TRANG, HỘI AN, CẦN THƠ, PHAN THIẾT, BÌNH DƯƠNG, BIÊN HÒA, RẠCH GIÁ

Nghiệp vụ bếp bánh – 36 Buổi

Bài Phân Loại Nội Dung Hình Thức
1 Kiến thức chung
 • Tổng quan về bánh ngọt và bánh mì
Lý thuyết
2 Kiến thức chung
 • Tổng quan về nguyên liệu làm bánh
Lý thuyết
3 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành Cookie:
 • – Butter cookie
 • – Coconut cookie
 • – Linzer cookie
Thực hành
4 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành:
 • – Crepe
 • – Pancake
 • – Waffle
Thực hành
5 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành:
 • – Chocolate muffin
 • – Corn cheese muffin
 • – Butter Cupcake
 • – Whipped cream cake
Thực hành
6 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành:
 • – Fruit tart
 • – Apple pie
Thực hành
7 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành: 
 • -Choux
 • – Churros
Thực hành
8 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành:
 • – Sacher cake
 • – Molten lava cake
Thực hành
9 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành Sponge cake:
 • – Roll cake
 • – Black forest cake
Thực hành
10 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành Pound cake:
 • – Marble Pound cake
 • – Red velvet cake
Thực hành
11 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành:
 • – English fruit cake
 • – Banana bread
Thực hành
12 Bánh Âu – Cơ bản
 • Thực hành bánh:
 • – Financier
 • – Madeleine
Thực hành
13 Ôn tập
 • Ôn tập Ôn tập phần 1
Lý thuyết + Thực hành
14 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Orange chiffon
 • – Coconut Angel food cake
Thực hành
15 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Chocolate flan cake
 • – Lemon Sponge pudding
Thực hành
16 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Mont blanc
 • – Peach and almond tart
Thực hành
17 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Làm đồ trang trí bằng chocolate
 • – Kẹo Chocolate truffle
Thực hành
18 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Lemon mousse cake
Thực hành
19 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Panna cotta
 • – Orange chocolate mousse cake
Thực hành
20 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Cream brulee
 • – Greentea and white chocolate mousse cake
Thực hành
21 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Charlotte royal
 • – Coffee bavarian cake
Thực hành
22 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Opera cake
 • – Strawberry and passion fruit pavlova
Thực hành
23 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – New York cheese cake
 • – Tiramisu
Thực hành
24 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Passion mousse cheese cake
 • – White mousse cheese cake
Thực hành
25 Bánh Âu – Nâng cao
 • Thực hành:
 • – Macaron
Thực hành
26 Ôn tập
 • Ôn tập phần 2
Lý thuyết + Thực hành
27 Bánh Mì Âu
 • Thực hành:
 • – Baguette
Lý thuyết + Thực hành
28 Bánh Mì Âu
 • Thực hành White pan:
 • – Sandwich toast
 • – Bánh mì chà bông
Thực hành
29 Bánh Mì Âu
 • Thực hành Milk bread:
 • – Paparoti (Coffee bun)
 • – Sausage bread
Thực hành
30 Bánh Mì Âu
 • Thực hành:
 • – Brioche
 • – Doughnut
Thực hành
31 Bánh Mì Âu
 • Thực hành Laminated dough (Buổi 1)
Thực hành
32 Bánh Mì Âu
 • Thực hành Laminated dough (Buổi 2)
Thực hành
33 Bánh Mì Âu
 • Thực hành Puff pastry:
 • – Pate chaud
Thực hành
34 Bánh Mì Âu
 • Thực hành Pizza
Thực hành
35 Ôn tập
 • Ôn tập cuối kỳ
Lý thuyết + Thực hành
36 Thi
 • Thi cuối khóa
Lý thuyết + Thực hành

Chương Trình Học Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp

CHI NHÁNH TP.HCM, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI

Bánh Âu cơ bản

STT TÊN BÀI THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC
1 Tổng quan ngành bánh và định hướng 1 buổi Trực tuyến
2 Tổng quan về nguyên liệu, CCDC và trang thiết bị làm bánh 1 buổi Trực tuyến
3 Tổng quan phương pháp làm bánh 1 buổi Trực tuyến
4 Kỹ năng làm việc nhóm 1 buổi Trực tuyến
5 Kỹ năng giao tiếp 1 buổi Trực tuyến
6 Thực hành bánh Cookies 1 buổi Trực tuyến
7 Thực hành: Crepe, Pancake, Waffle, Cupcake 1 buổi Trực tuyến
8 Thực hành: Muffin, Fruit tart, Apple pie 1 buổi Trực tuyến
9 Thực hành: Choux, Churros 1 buổi Trực tuyến
10 Thực hành bánh Sponge cake 1 buổi Trực tuyến
11 Thực hành: Tạo hình trang trí bằng Chocolate – Kẹo Chocolate truffle 1 buổi Trực tuyến
12 Thực hành: Lemon mousse cake 1 buổi Trực tuyến
13 Thực hành: Panna cotta – Orange chocolate mousse cake 1 buổi Trực tuyến
14 Thực hành: Crème brulee – Greentea and White chocolate mousse cake 1 buổi Trực tuyến
15 Thực hành: Charlotte royal – Coffee bavarian cake 1 buổi Trực tuyến
16 Thực hành: Opera cake – Strawberry and passion fruit Pavlova – Macaron 1 buổi Trực tuyến
17 Thực hành: New York cheese cake – Tiramisu 1 buổi Trực tuyến
18 Thực hành: Passion mousse cheese cake – White mousse cheese cake. 1 buổi Trực tuyến
19 Thực hành: Caramel mousse – Mont blanc 1 buổi Trực tuyến
20 Thực hành kỹ năng Bánh ngọt buổi 1 1 buổi Trực tiếp
21 Thực hành kỹ năng Bánh ngọt buổi 2 1 buổi Trực tiếp
22 Thực hành bánh lạnh 1 buổi Trực tiếp
23 Thi kỹ năng cơ bản 1 buổi Trực tiếp
24 Thi cuối kỳ Bánh Âu cơ bản 1 buổi Trực tiếp

Bánh Âu nâng cao

STT TÊN BÀI THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC
1 Thực hành: Chocolate flan cake – Lemon sponge pudding 1 buổi Trực tuyến
2 Thực hành: Marble Pound cake – Red Velvet cake 1 buổi Trực tuyến
3 Thực hành: Orange chiffon – Coconut Angel food cake 1 buổi Trực tuyến
4 Thực hành: Nut Tart – Pumpkin pie – Financier 1 buổi Trực tuyến
5 Thực hành: Matcha souffle – Italian meringue cake – Molten lava cake 1 buổi Trực tuyến
6 Thực hành: Pistachio & Raspberry cake – Hummingbird cake 1 buổi Trực tuyến
7 Thực hành: Sacher cake – Caramel walnut Brownies 1 buổi Trực tuyến
8 Thực hành bánh: Madeleine – English fruit cake 1 buổi Trực tuyến
9 Thực hành: Blueberry scone – Banana bread 1 buổi Trực tuyến
10 Thực hành: Baguette – Hamburger 1 buổi Trực tuyến
11 Thực hành: Sausage bread – Sandwich 1 buổi Trực tuyến
12 Thực hành: Bánh mì chà bông – Focaccia bread 1 buổi Trực tuyến
13 Thực hành: Coffee bun (Paparoti) – Coconut bread 1 buổi Trực tuyến
14 Thực hành: Brioche – Cán dough croissant 1 buổi Trực tuyến
15 Thực hành: Danish – Croissant – Doughnut 1 buổi Trực tuyến
16 Thực hành: Pate chaud – Mill fueille 1 buổi Trực tuyến
17 Thực hành: Quiche lorrain – Chicken pie – Pizza 1 buổi Trực tuyến
18 Thực hành bánh nướng 1 buổi Trực tiếp
19 Thực hành kỹ thuật bánh mì buổi 1 1 buổi Trực tiếp
20 Thi giữa kỳ Bánh Âu nâng cao 1 buổi Trực tiếp
21 Thực hành kỹ thuật bánh mì buổi 2 1 buổi Trực tiếp
22 Thực hành kỹ thuật bánh mì buổi 3 1 buổi Trực tiếp
23 Thi kỹ năng nâng cao 1 buổi Trực tiếp
24 Thi cuối kỳ Bánh Âu nâng cao 1 buổi Trực tiếp

Nghiệp vụ Quản lý

STT TÊN BÀI THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC
1 Cơ cấu tổ chức – Phân công công việc Bếp bánh – Quản lý đào tạo và đánh giá nhân sự 1 buổi Trực tuyến
2 Quy trình vận hành Bếp bánh 1 buổi Trực tuyến
3 Nhập kho và bảo quản hàng hóa 1 buổi Trực tuyến
4 Cấu trúc thực đơn 1 buổi Trực tuyến
5 Kiểm soát chi phí đầu tư 1 buổi Trực tuyến
6 Kiểm soát chi phí ẩm thực (Food cost) 1 buổi Trực tuyến
7 Thiết lập dự án kinh doanh (Bếp) 1 buổi Trực tuyến
8 Thuyết trình dự án kinh doanh (Bếp) 1 buổi Trực tuyến
9 Kỹ năng đào tạo nghề 1 buổi Trực tuyến
10 Thực hành menu Buffet Breakfast – Quầy Bánh Mì 1 buổi Trực tuyến
11 Thực hành menu Buffet Coffee Break và Afternoon Tea 1 buổi Trực tuyến
12 Thực hành menu Buffet Lunch/ Dinner – Quầy Bánh Ngọt – Buổi 1 1 buổi Trực tuyến
13 Thực hành menu Buffet Lunch/ Dinner – Quầy Bánh Ngọt – Buổi 2 1 buổi Trực tuyến
14 Thực hành bánh: A la carte – Buổi 1 1 buổi Trực tuyến
15 Thực hành buffet Bánh mì 1 buổi Trực tiếp
16 Thực hành buffet Bánh ngọt 1 buổi Trực tiếp
17 Thực hành bánh: A la carte – Buổi 2 1 buổi Trực tiếp
18 Thực hành nhóm: Buffet bánh tự chọn 1 buổi Trực tiếp
19 Kiểm tra Kỹ năng Đào tạo nghề 1 buổi Trực tiếp
20 Thi cuối kỳ nghiệp vụ Quản lý 1 buổi Trực tiếp

Thực Tập

NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
Thực tập (Bắt buộc) 2 tháng

Các Kiến Thức Và Kỹ Năng Được Học Trong Chương Trình

– Hiểu được định hướng nghề nghiệp, cơ cấu – chức năng của bộ phận Bếp Bánh trong Nhà hàng – Khách sạn.

– Kiến thức tổng quan về bánh ngọt, cách phân loại các dòng bánh. Nắm vững phương pháp, kỹ thuật và bí quyết làm hơn 80 món bánh khác nhau đang được yêu thích trên thị trường.

– Có kiến thức chuyên môn như thiết lập thực đơn, kiểm soát chi phí, đào tạo và đánh giá nhân viên …

– Cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc tại các Nhà hàng – Khách sạn, hoặc các tiệm bánh, phương pháp quản lý hiệu quả mô hình kinh doanh.

Ưu điểm khóa học

– Chương trình học được thiết kế theo chuẩn châu Âu, bám sát yêu cầu thực tế, cập nhật xu hướng thị trường.

– Đội ngũ Giảng viên là những Chuyên gia làm bánh dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình trong giảng dạy, sẵn sàng chia sẻ bí quyết để giúp học viên nhanh chóng vững nghề.

– Môi trường học tập hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi. Cung cấp đầy đủ công cụ dụng cụ và nguyên liệu làm bánh trong suốt quá trình học và thực hành tại lớp.

– Học viên sẽ được hướng dẫn chi tiết kiến thức và từng kỹ năng làm bánh. Với hình thức học trực tuyến kết hợp trực tiếp, học viên sẽ vẫn được đảm bảo 100% chất lượng đầu ra. Mô hình đào tạo này vừa giúp học viên tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa không lo quá trình học bị gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh…

Đội ngũ giảng viên

Học phí

– Học phí đã bao gồm đồng phục, giáo trình, nguyên vật liệu và cấp chứng chỉ. Riêng buổi thi, HDBAAu sẽ hỗ trợ các nguyên vật liệu theo quy định cập nhật theo từng thời kỳ.

– Học phí sẽ được cập nhật tại Biểu phí Chương trình đào tạo của HDBAAu và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm.

– Học viên có hoàn cảnh khó khăn, là con thương binh liệt sỹ, có sổ hộ nghèo sẽ được giảm học phí.

Bằng Cấp

Chứng Chỉ Của Chương Trình Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh:

CẤP ĐỘ VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP TÊN CHỨNG CHỈ/GXN TIẾNG VIỆT TÊN CHỨNG CHỈ/GXN TIẾNG ANH
Bánh Âu cơ bản Chứng chỉ của HNAAu Nghiệp vụ Bánh âu cơ bản Pastry & Bakery Program – Basic Qualification
Bánh Âu nâng cao Chứng chỉ của HNAAu Nghiệp vụ Bánh âu nâng cao Pastry & Bakery Program – Advanced Qualification
Nghiệp vụ Quản lý Chứng chỉ của HNAAu Nghiệp vụ Quản Lý Pastry & Bakery Program – Culinary Management
Hoàn thành 3 cấp độ Chứng chỉ Tổng Cục Giáo Dục Nghề Nghiệp Nghiệp vụ Bếp trưởng – Chuyên ngành Bếp bánh Professional Pastry & Bakery Program

Chứng Chỉ Của Chương Trình Nghiệp Vụ Bếp Bánh 36 Buổi:

CẤP ĐỘ VĂN BẰNG ĐƯỢC CẤP TÊN CHỨNG CHỈ/GXN TIẾNG VIỆT TÊN CHỨNG CHỈ/GXN TIẾNG ANH
Nghiệp vụ bếp bánh – 36 buổi Chứng chỉ của HNAAu Kỹ thuật làm bánh Á Âu Pastry & Bakery Program

Cơ sở vật chất

Địa điểm học

Địa điểm học Nghiệp vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh:

– CN Quận 10: 131 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

– CN Quận 3: 259B Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

– CN Tân Bình: 145 – 147 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

– CN Bình Tân: 27B đường số 40, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM

– CN Phan Xích Long: 94 – 96 Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

– CN Quận 1: 29 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

– CN Hà Nội: 100 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– CN Lê Văn Hiến: 150 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

– CN Điện Biên Phủ: 286 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng và 304 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

– CN Xô Viết Nghệ Tĩnh: 195 – 197 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

– CN Cần Thơ: 57 Nguyễn Việt Hồng, P.An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

– CN Bình Dương: 153 Ngô Gia Tự, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một

Địa điểm học khóa Nghiệp vụ Bếp bánh 36 buổi:

– CN Nha Trang: 49 – 51, đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, P. Phước Hải, TP. Nha Trang

– CN Phan Thiết: 78 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

– CN Rạch Giá: l09 – 01 Trần Quang Khải, P. An Hòa, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

– CN Biên Hòa: O13 – O14 Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP. Biên Hòa

– CN Tây Nguyên: 55 Trần Quang Khải, P.Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Cơ hội việc làm

– Sau khi hoàn thành khóa Nghiệp vụ Bếp trưởng Bếp Bánh, tùy vào năng lực của mình học viên có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí việc làm khác nhau với mức lương ổn định tại các Nhà hàng – Khách sạn hoặc thương hiệu bánh nhiều quy mô….

– Trở thành Food stylist, bán bánh online, làm việc part–time hoặc mở tiệm kinh doanh theo nhiều mô hình khác nhau.

– Làm mới thực đơn với nhiều món bánh thơm ngon để thu hút khách hàng.

Cam kết cho học viên

– Khóa Nghiệp vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh giúp học viên có nền tảng vững chắc về nghề, biết cách chế biến các loại bánh Âu đang được ưa chuộng trên thị trường.

– Dựa vào kiến thức được đào tạo, học viên có thể kết hợp và biến tấu hương vị để tạo nên những thành phẩm đạt chuẩn từ hình thức đến hương vị.

– Cấp chứng chỉ song ngữ có giá trị toàn quốc cho học viên hoàn thành khóa học.

– Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên có nhu cầu.

– Giới thiệu địa điểm mua nguyên vật liệu chất lượng, uy tín.

Cảm nhận của học viên

Minh Hoàng – Học viên khóa Nghiệp vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh

“Mình tham gia khóa học để hiện thực hóa ước mơ trở thành thợ làm bánh chuyên nghiệp. Các Giảng viên đã giúp đỡ mình rất nhiệt tình, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và bí quyết làm bánh hay, giúp mình nhanh chóng tiến bộ và có được nền tảng vững chắc”.

Thư Nhi – Cựu học viên khóa Nghiệp vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh

“Mình thích môi trường học tập hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị và công cụ dụng cụ, công tác chuẩn bị cho lớp học rất chu đáo. Với kiến thức và kỹ năng đào tạo trong khóa học đã giúp mình tìm được một công việc ưng ý với mức lương ổn định”.

Thùy Lâm – Cựu học viên khóa Nghiệp vụ Bếp Trưởng Bếp Bánh

“Việc kinh doanh của tôi đã tốt hơn nhờ bổ sung vào thực đơn nhiều món bánh hấp dẫn, thơm ngon. Khóa học đã giúp tôi biết nhiều cách biến tấu hương vị, tạo ra những thành phẩm độc đáo và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường”.

THÀNH PHẨM HỌC VIÊN BẾP TRƯỞNG BẾP BÁNH

Điểm: 5 (16 bình chọn)

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Để lại số điện thoại của quý khách
Chúng tôi sẽ gọi lại để tư vấn cụ thể

Nhân viên sẽ liên hệ lại cho bạn sớm nhất !

Cám ơn bạn.
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sau

logo-zalo-vector

Nhắn Tin Zalo

Gọi Ngay: 1800 6148

Chat

Tư vấn trực tuyến